Symposium over de redding van kinderen uit de crèche, door Verzetsmuseum en uitgeverij Amphora Books.

Verslag van het symposium over De Joodse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg

Op donderdag 22 juni 2023 vond een symposium plaats in het Verzetsmuseum in Amsterdam over de Joodse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Meer dan 100 mensen waren aanwezig en luisterden geboeid naar presentaties van diverse sprekers over de crèche.

Gerben Post, de moderator deze middag, heette iedereen welkom waarna hij het woord gaf aan Esther Shaya. Zij vertelde over de oprichting van de crèche in 1906, over de eerste jaren van de crèche en over Henriëtte Pimentel die er in 1926 directrice werd. De crèche was een professionele organisatie, die zelfs werd bezocht door delegaties uit het buitenland die er inspiratie op kwamen doen. Ook bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan de crèche in 1930.

Vervolgens was het woord aan Esther Göbel, die inging op het verhaal van de crèche tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelde boeiend over hoe Henriëtte Pimentel, Walter Süskind en Felix Halverstad eind december 1942 samen met het verzet een plan maakten om kinderen uit de crèche te smokkelen. De kinderverzorgsters, vaak zelf nog een kind, speelden daarbij een belangrijke rol.

Harry Mock sprak over Uitgeverij Amphora Books, die de boeken over de crèche uitgeeft. Hij benadrukte het belang van het doorgeven van dit heldhaftige verhaal. Ook besprak hij het gezin Cohen, waarvan vader David Cohen voorzitter was van de Joodsche Raad terwijl zijn beide dochters Virrie en Mirjam Cohen in de crèche meewerkten aan het laten onderduiken van de kinderen. Hij benadrukte dat er in de oorlog zeker Joods verzet is geweest.

Bert Jan Flim nam ons mee in een interactieve presentatie over de verzetsgroepen die de kinderen naar onderduikadressen in Friesland en Limburg brachten. Waarom deden deze groepen dat en hoe waren ze georganiseerd? Hij zoomde in op het gezin Winnik waarvan de dochters Rachel en Lea onderdoken via de crèche.

Astrid Sy ging in gesprek met Rosie Colthof (92) die als elfjarig meisje uit de crèche is gesmokkeld. Zij werd tegelijk met drie jongentjes door Gerard Musch, een 21-jarige gereformeerde jongen die lid was van verzetsgroep NV, meegenomen tijdens een wandeling door de buurt. Ze had nog heel veel herinneringen aan die tijd en kon daar mooi over vertellen.

Frank Hemminga en Lies Peperwortel (83) sloten de middag af. Lies werd als driejarig meisje uit de crèche gesmokkeld. Zij vertelde vanuit kind perspectief over deze ervaring. Bij een van haar onderduikgezinnen mocht ze altijd vertellen over wat haar was overkomen in de crèche en daardoor kon ze zich nog veel herinneren uit die periode.

Na afloop van de bijeenkomst kwamen acht aanwezige crèche kinderen op het podium om met elkaar op de foto te gaan. Tijdens de borrel na afloop werd nog lange tijd gesproken over de bijzondere bijeenkomst.

Bert Nienhuis legde de middag vast in prachtige foto’s waarvan u hier een verslag kunt zien.